Připravenost k business transformaci

Technika známá jako hodnocení připravenosti k business transformaci se používá před provedením zásadní organizační změny.

Použito v metodice