Připravenost k business transformaci

Technika známá jako hodnocení připravenosti k business transformaci se používá před provedením zásadní organizační změny.


Ready for business transformation

Technique known as Business Transformation Appraisal is used before major organizational changes are made.

Použito v metodice