Přírůstek schopnosti

Ucelená část architektury schopnosti, která poskytuje specifickou hodnotu. Schopnost je kompletně realizována v případě, že všechny přírůstky jsou imlementovány.


Increase ability

A coherent part of an architecture that provides a specific value. Ability is fully realized when all additions are implemented.

Použito v metodice