Přírůstek schopnosti

Ucelená část architektury schopnosti, která poskytuje specifickou hodnotu. Schopnost je kompletně realizována v případě, že všechny přírůstky jsou imlementovány.

Použito v metodice