Proces

Proces reprezentuje sekvenci kroků, které zajistí specifikovaný výstup. Proces může být dekomponován na podprocesy a ukazovat realizaci funkcí nebo služeb. Proces může rovněž propojovat organizace, funkce, služby nebo procesy.


Process

A process represents a sequence of activities that together achieve a specified outcome, can be decomposed into sub-processes, and can show operation of a function or service (at next level of detail). Processes may also be used to link or compose organizations, functions, ser vices, and processes.

Použito v metodice