Produkt

Výstup vygenerovaný při provádění business procesu.


Product

Output generated by the business. The business product of the execution of a process.

Použito v metodice