Profil

Množina jednoho nebo více základních standardů, případně identifikace tříd, podmnožin, voleb a parametrů těchto základních standardů nutných pro dosažení konkrétní funkce.


Profile

A set of one or more core standards, or the identification of the classes, subsets, options and parameters of these basic standards necessary to achieve a particular function.

Použito v metodice