Prohlášení o architektonické práci

Prohlášení o architektuře definuje rozsah a přístup, který bude použit pro dokončení projektu architektury. Prohlášení o architektonické práci je obvykle dokument, proti němuž bude měřeno úspěšné provedení projektu architektury a může být základem pro smluvní dohodu mezi dodavatelem a spotřebitelem architektonických služeb.


Statement of Architecture Work

The Statement of Architecture Work defines the scope and approach that will be used to complete an architecture project. The Statement of Architecture Work is typically the document against which successful execution of the architecture project will be measured and may form the basis for a contractual agreement between the supplier and consumer of architecture services.

Použito v metodice