Projekt

Množina aktivit vedoucí ke změně, která má přínos pro organizaci.


Project

A single change project which delivers business benefit to the organization.

Použito v metodice