Prostředí architektury

Reprezentace použitých nebo plánovaných činností v konkrétním čase.


Architecture environment

Representation of used or planned activities at a particular time.

Použito v metodice