Prostředí architektury

Reprezentace použitých nebo plánovaných činností v konkrétním čase.

Použito v metodice