Průmyslová architektura

Mezi vlastnosti průmyslové architektury patří:

  • Odráží požadavky a normy specifické pro vertikální průmysl
  • Definuje stavební bloky specifické pro obecnou problémovou doménu
  • Obsahuje logická data a modely procesů specifické pro daný průmysl
  • Obsahuje průmyslové aplikace a modely procesů, stejně jako obchodní pravidla pro konkrétní odvětví
  • Poskytuje pokyny pro testování sbírek systémů
  • Podporuje úroveň interoperability v celém odvětví

Použito v metodice