Rámec

Struktura pro obsah a proces, která může být použita jako nástroj k systematické práci, ke kontrole konzistence a úplnosti.


Framework

Content structure and process that can be used as a tool for systematic work to check consistency and completeness.

Použito v metodice