Rámec architektury

Konceptuální struktura používající se pro rozvoj, implementaci a údržbu architektury.

Použito v metodice