Rámec architektury

Konceptuální struktura používající se pro rozvoj, implementaci a údržbu architektury.


Framework of architecture

Conceptual structure used to develop, implement, and maintain architecture.

Použito v metodice