Realizace architektury

Artefakty realizace architektury zachycují změny mapy, které ukazují přechod mezi stavem architektury a závaznými prohlášeními, které slouží k řízení a řízení implementace architektury.


Architecture Realization

Architecture realization artifacts capture change roadmaps showing transition between architecture states and binding statements that are used to steer and govern an implementation of the architecture.

Použito v metodice