Repozitář

Systém, který obsahuje všechna data o podniku, včetně modelů procesů a dalších informací. Rozsah informací je mnohém šiřší než u klasické databáze.


Repository

A system that contains all business data, including process models and other information. The range of information is much wider than the classic database.

Použito v metodice