Řešení Continuum

Představuje implementaci architektur na odpovídajících úrovních architektonického kontinua. Řešení Continuum je na každé úrovni populací architektury s referenčními stavebními kameny - buď zakoupenými produkty nebo vestavěnými komponentami - které představují řešení podnikové potřeby podniku vyjádřené na této úrovni.


Solutions Continuum

Represents the implementations of the architectures at the corresponding levels of the Architecture Continuum. At each level, the Solutions Continuum is a population of the architecture with reference building blocks – either purchased products or built components – that represent a solution to the enterprise's business need expressed at that level.

Použito v metodice