Řízení dodavatelů

Řízení dodavatelů produktů a služeb pro zajištění praxe podnikové architektury v souladu s centrálním nákupem a zadáváním veřejných zakázek.


Supplier management

Managing suppliers of products and services to ensure corporate architecture practice in line with central procurement and procurement.

Použito v metodice