Řízení dodavatelů

Řízení dodavatelů výrobků a služeb pro podnikovou architekturu v souladu s většími podnikovými zakázkami.


Supplier Management

The management of suppliers of products and services to the enterprise architecture practice in concert with larger corporate procurement activities.

Použito v metodice