Řízení konfigurace

Disciplína uplatňující technické a administrativní postupy, zejména:

Identifikace a dokumentace funkčních a fyzických parametrů položky konfigurace.

Řízení změny u těchto charakteristik.

Záznam a reportování změn s dopadem na implementaci.

V kontextu řízení podnikové architektury je možné aplikovat řízení konfigurace pro výstupy architektonické práce.


Configuration management

Discipline applying technical and administrative procedures, in particular:

Identification and documentation of functional and physical parameters of a configuration item.

Managing changes to these characteristics.

Record and report changes with impact on implementation.

In the context of enterprise architecture management, it is possible to apply configuration control for outputs of architectural work.

Použito v metodice