Řízení konfigurace

Disciplína uplatňující technické a administrativní postupy, zejména:

Identifikace a dokumentace funkčních a fyzických parametrů položky konfigurace.

Řízení změny u těchto charakteristik.

Záznam a reportování změn s dopadem na implementaci.

V kontextu řízení podnikové architektury je možné aplikovat řízení konfigurace pro výstupy architektonické práce.

Použito v metodice