Řízení operativy

Řízení operativy se zaměřuje na provozní výkonnost systémů podle definovaných výkonnostních úrovní, definování těchto úrovní a prováděcích opatření, která zajistí efektivní provoz systémů.


Governance operativy

Governance Operative focuses on operating performance of systems against defined performance levels, the definition of these levels, and the implementation of measures to ensure the efficient operation of systems.

Použito v metodice