Řízení přístupu

Bezpečnostní služba, která zajišťuje, že pouze oprávnění uživatelé mohou použít specifická zařízení, aplikace nebo data.


Access control

A security service that ensures that only authorized users can use specific devices, applications, or data.

Použito v metodice