Řízení provozu

Řízení provozu zkoumá provozní výkonnost systémů v porovnání se smluvními úrovněmi výkonu, definováním úrovní provozní výkonnosti a zaváděním systémů, které zajišťují efektivní provoz systémů.


Operational Governance

Operational governance looks at the operational performance of systems against contracted performance levels, the definition of operational performance levels, and the implementation of systems that ensure effective operation of systems.

Použito v metodice