Řízení výkonnosti

Monitorování, kontrola a reportování výkonnosti podnikové architektury. Zajímá se také o neustálé zlepšování.


Performance Management

The monitoring, control, and reporting of the enterprise architecture practice performance. Also concerned with continuous improvement.

Použito v metodice