Rozdělení

Oddíl je logické rozdělení pevného disku, který je považován za samostatnou jednotku operačními systémy (OS) a souborovými systémy. Operační systémy a systémy souborů mohou řídit informace o každém oddílu, jako by to byl zřetelný pevný disk.

To umožňuje, aby jednotka fungovala jako několik menších částí, aby se zvýšila efektivita, i když snižuje využitelný prostor na pevném disku kvůli dodatečné nadměrné zátěži z více operačních systémů.


Partition

A partition is a logical division of a hard disk that is treated as a separate unit by operating systems (OSes) and file systems. The OSes and file systems can manage information on each partition as if it were a distinct hard drive.

This allows the drive to operate as several smaller sections to improve efficiency, although it reduces usable space on the hard disk because of additional overhead from multiple OSes.

Použito v metodice