Rozdíl

Popis rozdílu mezi dvěma stavy. Např. rozdíl mezi stávající a cílovou architekturou.


Difference

Description of the difference between the two states. E.g. difference between existing and destination architecture.

Použito v metodice