Rozhraní aplikační platformy

Rozhraní, nebo množina funkcí mezi aplikačním software a aplikační platformou.


Application Platform Interface

Interface or set of functions between the application software and the application platform.

Použito v metodice