Rozhraní aplikační platformy

Rozhraní, nebo množina funkcí mezi aplikačním software a aplikační platformou.

Použito v metodice