Rozhraní člověk – počítač

Hardware (technické vybavení) a software (programové vybavení) umožňující výměnu informací mezi uživatelem a počítačem.


Human-to-computer interface

Hardware (hardware) and software (software) to exchange information between the user and the computer.

Použito v metodice