Rozhraní člověk – počítač

Hardware (technické vybavení) a software (programové vybavení) umožňující výměnu informací mezi uživatelem a počítačem.

Použito v metodice