Rozhraní externího prostředí

Rozhraní podporující výměnu informací mezi aplikační platformou a externím prostředím.

Použito v metodice