Rozhraní externího prostředí

Rozhraní podporující výměnu informací mezi aplikační platformou a externím prostředím.


External interface

Interfaces that support the exchange of information between the application platform and the external environment.

Použito v metodice