Schopnost architektury

Vysoce podrobný popis architektonického přístupu k realizaci konkrétního řešení nebo aspektu řešení.

Použito v metodice