Schopnost architektury

Vysoce podrobný popis architektonického přístupu k realizaci konkrétního řešení nebo aspektu řešení.


Capability Architecture

A highly detailed description of the architectural approach to realize a particular solution or solution aspect.

Použito v metodice