Segmentace

Architektury jsou segmentovány protože:

Organizační jednotky architektury jsou ve vzájemném konfiktu.

Různé týmy potřebují pracovat na různých elementech architektury ve stejném okamžiku a segmentace (dělení do částí) umožnuje specifických skupinám architektů vlastnit a vyvíjet specifické elementy architektury.

Efektivní opakované užití architektury vyžaduje modulární segmenty architektury, která může být použita a zahrnuta do širších architektur a řešení.


Segmentation

Architectures are segmented because:

Organizational units of the architecture are in mutual consistency.

Different teams need to work on different elements of architecture at the same time, and segmentation allows specific architectural groups to own and develop specific elements of architecture.

Effective reuse of architecture requires modular architecture segments that can be used and included in wider architectures and solutions.

Použito v metodice