Sekvence transakcí

Pořadí transakcí potřebných k dosažení požadovaných výsledků.


Transaction Sequence

Order of transactions required to accomplish the desired results.

Použito v metodice