Sekvence transakcí

Pořadí transakcí potřebných k dosažení požadovaných výsledků.

Použito v metodice