Server

Aplikační součást, která reaguje na požadavky od klienta.


Server

An application component which responds to requests from a client.

Použito v metodice