Servis operačního systému

Jádro služby aplikační platformy v technickém referenčním modelu (TRM), které je potřebné k provozování a správě aplikační platformy a poskytnutí rozhraní mezi aplikačním softwarem a platformou (například správa souborů, vstup / výstup, spooleři tisku ).


Operating System Service

A core service of the Application Platform entity of the Technical Reference Model (TRM) that is needed to operate and administer the Application Platform and provide an interface between the Application Software and the Platform (for example, file management, input/output, print spoolers).

Použito v metodice