Seznam dovedností

Dovednost je schopnost vykonávat pracovní činnost a příspívat k efektivnímu vykonávání úkolu. Seznam dovedností dokumentuje definice dovedností.


Skill list

Skill is the ability to perform work and to contribute to the effective performance of the task. Skills list documents skill definitions.

Použito v metodice