SIB

Informační základna pro standardy

Poskytuje databázi standardů, které lze použít k definování konkrétních služeb a dalších komponent architektury specifické pro organizace, která je odvozena z architektury nadace TOGAF.

Použito v metodice