SIB

Informační základna pro standardy

Poskytuje databázi standardů, které lze použít k definování konkrétních služeb a dalších komponent architektury specifické pro organizace, která je odvozena z architektury nadace TOGAF.


SIB

Standards Information Base

Provides a database of standards that can be used to define the particular services and other components of an Organization-Specific Architecture that is derived from the TOGAF Foundation Architecture.

Použito v metodice