Škálovatelnost

Schopnost používat stejný aplikační software na mnoha různých typech hardwarových / softwarových platforem od PC po superpočítače (rozšiřuje koncepci přenositelnosti). Schopnost růstu přizpůsobit zvýšenému pracovnímu zatížení.


Scalability

The ability to use the same Application Software on many different classes of hardware/software platforms from PCs to super-computers (extends the portability concept). The capability to grow to accommodate increased work loads.

Použito v metodice