Služba platformy

Technická schopnost potřebná k zajištění infrastruktury, která podporuje poskytování aplikací.


Platform Service

A technical capability required to provide enabling infrastructure that supports the delivery of applications.

Použito v metodice