Služba připojení

Oblast služeb subjektu externího prostředí s technickým referenčním modelem (TRM), který poskytuje konečnou konektivitu pro komunikaci prostřednictvím tří úrovní dopravy (globální, regionální a místní). Poskytuje služby obecné a specifické pro aplikace zařízením na platformě.


Connectivity Service

A service area of the External Environment entity of the Technical Reference Model (TRM) that provides end-to-end connectivity for communications through three transport levels (global, regional, and local). It provides general and application- specific services to platform end devices.

Použito v metodice