Služba správy dat

Služba entity platformy technického referenčního modelu (TRM), která poskytuje podporu pro správu, ukládání, přístup a manipulaci s daty v databázi.


Data Management Service

A service of the Platform entity of the Technical Reference Model (TRM) that provides support for the management, storage, access, and manipulation of data in a database.

Použito v metodice