Služba systému a správy sítě

Služby cross-category subjektu aplikační platformy podle technického referenčního modelu (TRM), který zajišťuje správu celého informačního systému. Mezi tyto služby patří správa informací, procesory, sítě, konfigurace, účetnictví a výkon.


System and Network Management Service

A cross-category service of the Application Platform entity of the Technical Reference Model (TRM) that provides for the administration of the overall information system. These services include the management of information, processors, networks, configurations, accounting, and performance.

Použito v metodice