Smlouva

Dohoda mezi spotřebitelem služby a poskytovatelem služeb, která stanoví funkční a nefunkční parametry pro interakci.


Contract

An agreement between a service consumer and a service provider that establishes functional and non- functional parameters for interaction.

Použito v metodice