SOA

Architektura orientovaná na služby

Styl architektury (podnikání a technologie), který je specificky určen k zjednodušení spolupráce různých částí tohoto podniku, což umožňuje větší flexibilitu při změně.


SOA

Service Oriented Architecture

A style of architecture (business and technology) that is specifically intended to simplify the interoperation of different parts of that business, permitting greater flexibility for change.

Použito v metodice