Současná architektura

Popis současného stavu architektury (podniku nebo řešení), která je předmětem studia nebo vývoje v organizaci. 


Současná architektura

Popis současného stavu architektury (podniku nebo řešení), která je předmětem studia nebo vývoje v organizaci. 

Použito v metodice