Součást fyzické aplikace

Aplikace, aplikační modul, aplikační služba nebo jiná nasazitelná součást funkčnosti. Například nakonfigurovaná a nasazená instance aplikací pro správu dodavatelského řetězce pro komerční dodavatele komerčního off-the-shellu (COTS) Enterprise Resource Planning (ERP).


Physical Application Component

An application, application module, application service, or other deployable component of functionality. For example, a configured and deployed instance of a Commercial Off-The- Shelf (COTS) Enterprise Resource Planning (ERP) supply-chain management application.

Použito v metodice