Součást fyzické technologie

Produkt produktu specifické technologie infrastruktury nebo technologická infrastruktura. Například konkrétní verze produktu komerčního řešení Off-The-Shelf (COTS) nebo konkrétní značka a verze serveru.


Physical Technology Component

A specific technology infrastructure product or technology infrastructure product instance. For example, a particular product version of a Commercial Off-The-Shelf (COTS) solution, or a specific brand and version of server

Použito v metodice