Součást fyzických dat

Okrajová zóna, která zapouzdří související datové entity, aby vytvořila fyzické umístění, které se má uchovávat. Například obchodní předmět nákupní objednávky, který zahrnuje hlavičku nákupní objednávky a uzly obchodní objektové položky.


Physical Data Component

A boundary zone that encapsulates related data entities to form a physical location to be held. For example, a purchase order business object, comprising purchase order header and item business object nodes.

Použito v metodice