Součást logické aplikace

Zapouzdření aplikační funkce nezávislé na konkrétní implementaci. Například klasifikace všech aplikací pro zpracování žádostí o nákup, které jsou implementovány v podniku.


Logical Application Component

An encapsulation of application functionality that is independent of a particular implementation. For example, the classification of all purchase request processing applications implemented in an enterprise.

Použito v metodice