Součást logické technologie

Zapouzdření technologické infrastruktury, která je nezávislá na konkrétním produktu. Třída technologického produktu. Například software pro řízení dodavatelského řetězce jako součást sady ERP (Enterprise Resource Planning) nebo obchodní procesní služba (COTS).


Logical Technology Component

An encapsulation of technology infrastructure that is independent of a particular product. A class of technology product. For example, supply chain management software as part of an Enterprise Resource Planning (ERP) suite or a Commercial Off-The- Shelf (COTS) purchase request processing enterprise service.

Použito v metodice