Součást logických dat

Okrajová zóna, která zapouzdřuje související datové entity tak, aby obsahovaly logické umístění. Například informace o externích zakázkách.


Logical Data Component

A boundary zone that encapsulates related data entities to for m a logical location to be held. For example, external procurement information.

Použito v metodice