Společné architektury systémů

Typ architektury z podnikového kontinua, který řídí výběr a integraci určitých služeb z nadace architektury a vytváří řešení pro opakované použití v celé řadě relevantních domén.


Common Systems Architectures

An architecture type from the Enterprise Continuum that guides the selection and integration of specific services from a Foundation Architecture to create a re- usable solution across a wide number of relevant domains.

Použito v metodice