Správa

Proces sledování, řízení a řízení podniku (nebo prostředí IS / IT) pro dosažení požadovaných obchodních výsledků.


Governance

Process of monitoring, managing, and steering a business (or IS/IT landscape) to deliver the business outcome required.

Použito v metodice