Správa požadavků

Řízení požadavků, kvantitativní prohlášení o podnikatelské potřebě, které musí splňovat konkrétní architektura nebo pracovní balíček.


Requirements Management

Management of the requirements, a quantitative statement of business need that must met by a particular architecture or work package.

Použito v metodice